PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING
In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe Dart Toernooi Agenda de persoonsgegevens van gebruikers van de website www.darttoernooiagenda.nl verwerkt. Dart Toernooi Agenda is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Dart Toernooi Agenda verzamelt slechts persoonsgegevens wanneer u deze aan Dart Toernooi Agenda hebt doorgegeven, bijvoorbeeld via een verzoek via het contactformulier.

Indien u contact met ons maakt via het contactformulier op de website verwerken wij slechts de volgende persoonsgegevens:
Naam en e-mail adres.

Doeleinden
Dart Toernooi Agenda gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Dart Toernooi Agenda hebt verstrekt.

Overig gebruik
Dart Toernooi Agenda gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring met uw toestemming en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig om de gevraagde handelingen uit te voeren. Dart Toernooi Agenda kan uw gegevens gebruiken in samenwerkingen met derden, maar verstrekt uw gegevens, buiten de hiervoor genoemde gevallen, niet aan derden.

Minderjarigen
Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Dart Toernooi Agenda.

Beveiliging en opslag
Dart Toernooi Agenda beschermt uw persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van uw gegevens zo klein mogelijk te houden. De database waarin uw gegevens zijn opgeslagen staat op servers welke in Nederland zijn geplaatst.

Bewaartermijn
Dart Toernooi Agenda bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen.

Verwijderen en wijzigen persoonsgegevens
Indien wij over uw gegevens beschikken via een contactmoment via het contactformulier zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen nadat uw opmerking beantwoord of verwerkt is. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen recht op recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen. Het verzoek zal binnen redelijke termijn (1 maand) worden behandeld. Wij vragen u ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Doorgifte aan derden
Dart Toernooi Agenda zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

de doorgifte geschiedt aan een door Dart Toernooi Agenda voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Dart Toernooi Agenda een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
Dart Toernooi Agenda op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Er kunnen zich situaties voordoen, wegens strategische of andere zakelijke redenen, waardoor Dart Toernooi Agenda besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. Dart Toernooi Agenda kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie.

Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij je op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de Digitale Diensten van Dart Toernooi Agenda gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens in hoeft te voeren.

Toepassingen van cookies
Dart Toernooi Agenda maakt voor haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieŽn voor verschillende doeleinden. Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieŽn:

Noodzakelijke cookies helpen de website te functioneren, zonder deze cookies kan deze niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld;
Statistische cookies zorgen ervoor dat Dart Toernooi Agenda kan leren over hoe gebruikers interacteren met de website. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de website verder verbeterd wordt. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics;
Niet-geclassificeerde cookies.
Statistische analyse
Dart Toernooi Agenda verzamelt informatie over het gebruik van de website met behulp van analyse-tools van Google. Google kan de verzamelde informatie alleen gebruiken voor het verbeteren van hun eigen gebruikerservaringen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Google.

Cookies verwijderen
U kunt cookies altijd controleren en wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover kunt u lezen op de website www.aboutcookies.org.
Naast cookies kan onze website ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieŽn om gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieŽn gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht je het niet op prijs stellen dat uw gedrag gevolgd wordt, dan kan dit worden uitgeschakeld via de Do-No-Track-functie van uw browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat uw gedrag niet meer gevolgd wordt.

Contact
Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u van ťťn van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u Dart Toernooi Agenda bereiken door een email te sturen naar:
Dart Toernooi Agenda
info@darttoernooiagenda.nl